Symposium – De waarde van veerkracht donderdag 13 december 2018

Lectoraten Jeugd en Samenleving en Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit organiseren op donderdag 13 december 2018 een symposium over de waarde van veerkracht.

De waarde van veerkracht

In diverse kennisinstellingen lopen verschillende onderzoeksprojecten met als thema veerkracht / weerbaarheid in het sociale domein, eenvoudiger aangeduid met de Engelse term resilience. De betrokken onderzoeksteams achten de tijd rijp om stil te staan bij dwarsverbanden en discussie over de rol van resilience. Tijdens deze publieke onderzoeksmeeting worden de verschillende lopende onderzoeksprojecten gepresenteerd en verkennen we samen de meerwaarde en de beperkingen van het begrip resilience om inzicht te verkrijgen in actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. We bekijken veerkracht als richtinggevend concept in sociaal-wetenschappelijk onderzoek op drie niveaus: De veerkrachtige burger – de veerkrachtige gemeenschap – de veerkrachtige overheid. Daarbij zal telkens aan de hand van twee ‘schurende’ presentaties worden ingegaan op vragen als:

– Hoe biedt het perspectief van resilience mogelijkheden die voorheen niet gezien werden?

– Waar ligt de grootste valkuil van een resilience-benadering?

– Is resilience een buffer tegen een door populistische politiek ingegeven sociaal beleid, of een retorisch instrument om alles bij het oude te laten?

Deze bijeenkomst vormt deel één van een tweeluik. Na een conceptuele verkenning zullen we ingaan op de consequenties van de nadruk op resilience voor professionals in het sociaal domein. Als de trend die de lopende onderzoeken signaleren voortzet, wat zijn dan de verwachte gevolgen voor hun werkpraktijk? De tweede bijeenkomst zal rond de zomer van 2019 georganiseerd worden.

Sprekers

Richard de Brabander – docent Social Work, Hogeschool Inholland

Mascha Enthoven – lector Pedagogische Opdracht, Hogeschool Inholland

Marnix Eysink Smeets – lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Hogeschool Inholland

Roel van Goor – associate lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland

Iliass El Hadioui – docent Pedagogiek, Erasmus Universiteit

Joke Hermes – lector Burgerschap, Media en Cultuur, Hogeschool Inholland

Machteld de Jong – lector Diversiteitsvraagstukken, Hogeschool Inholland

Femke Kaulingfreks – lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland

Stijn Sieckelinck – onderzoeker, Vrije Universiteit

Liam Stephens, PhD, Vrije Universiteit

Willem Trommel – hoogleraar Bestuurskunde, Vrije Universiteit

Guido Walraven – lector Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland

Locatie en aanmelden

Locatie: Hogeschool Inholland, Boelelaan 1109 Amsterdam (OZW-gebouw)

Aanmelden kan – tot uiterlijk 5 december – via michelle.bax@inholland.nl