Partners

Consortium

OJOV wordt uitgevoerd met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van een breed consortium van partners uit (lokaal) beleid, onderzoek, onderwijs en werkveld. Het consortium houdt toezicht op de voortgang, kwaliteit en opbrengst van het onderzoek. Het consortium is samengesteld uit de volgende consortiumpartners:

  • Kennisinstellingen: Hogeschool Inholland, Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Rotterdam, Stichting Alexander
  • Gemeenten: Amsterdam, Haarlem, Rotterdam
  • Mbo-instellingen: ROC NOVA College Haarlem, Albeda College Rotterdam, ROC Zadkine Rotterdam
  • Werkveld lokale zorg- en welzijnswerk: Streetcornerwork/De Volksbond, DOCK, Kenter jeugdhulp, Flexus jeugdplein (nu: Enver)

Wetenschappelijke adviesraad

Een aanvullende wetenschappelijke adviesraad is gevormd door twee lectoren van Hogeschool Rotterdam (Toby Witte) en Hogeschool Amsterdam (Judith Metz) en een adviseur van het Nederlands Jeugdinstituut (Bas Wijnen). Bij alle fasen van het onderzoek worden via deelnemende partners jongeren als adviseurs en/of uitvoerders (w.o. hbo-studenten) betrokken.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en het Verwey-Jonker Instituut. Deze onderzoeksinstellingen werken in de drie steden samen met de gemeente, ROC’s, hbo-instellingen en uiteenlopende organisaties voor jongerenwerk, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.