Huidige stand van zaken uitvoering OJOV Rotterdam

Wisseling coördinator deelonderzoek Rotterdam

Marion Matthijssen heeft helaas afscheid moeten nemen als coördinator van het deelonderzoek dat we in Rotterdam uitvoeren. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een interview met haar. Judith van Vliet neemt deze rol over en is het nieuwe aanspreekpunt voor het deelonderzoek dat in Rotterdam plaatsvindt. Judith van Vliet werkt als docent en onderzoeker bij Hogeschool Inholland en is verbonden aan het lectoraat Dynamiek van de Stad.

Werving respondenten

Om aan de slag te kunnen met het verzamelen van data hebben we eerst hard gewerkt aan het ontwikkelen en uittesten van de onderzoeksinstrumenten. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut hebben we een interviewleidraad en een digitale vragenlijst ontwikkeld waar we mee aan de slag kunnen. Onze prioriteit ligt inmiddels bij het verzamelen van data. We proberen daarom zoveel mogelijk in contact te komen met jongeren bij wie we de vragenlijst en het interview kunnen afnemen. Het gaat om jongeren van 16 tot 18 jaar oud die enige vorm van professionele steun (hebben) ontvangen. We zijn momenteel met verschillende organisaties in contact om via hen jongeren te werven en hebben contact met een aantal respondenten dat deel wil nemen. Maar met de huidige aantallen zijn we er nog niet. Wij blijven zodoende een beroep doen op onze partners om ons hierin te helpen en met ons mee te denken. Hebben we met u hier nog geen contact over gehad en heeft u wel ideeën of kent u geschikte jongeren? Laat het dan weten aan judith.vanvliet@inholland.nl. Deelnemende jongeren ontvangen na afloop een waardebon van respectievelijk 10 en 15 euro bij afname van een vragenlijst of interview.

Save the Date: Werkveldbijeenkomst 17 januari 2019

In het nieuwe jaar organiseren we opnieuw een bijeenkomst op Hogeschool Inholland. We gaan in op de eerste onderzoeksresultaten en diepen deze graag samen met werkveldpartners en andere geïnteresseerden uit. Reserveer de ochtend van donderdag 17 januari 2019 daarom alvast in uw agenda. Een uitnodiging waarmee u zich kan aanmelden volgt binnenkort.

Voortgang literatuuronderzoek

Rondom het thema ondersteuning van jeugd onderweg naar volwassenheid verschijnt geregeld relevante literatuur. Omdat we samenwerken vanuit Rotterdam, Amsterdam en Haarlem, houden we landelijke literatuur gezamenlijk bij. Centraal in het afgelopen jaar stond de vraag wat ‘kwetsbaarheid’ inhoudt. We willen immers kwetsbare jongeren interviewen, maar hoe bakenen we deze groep af? Auteurs onderscheiden verschillende dimensies van kwetsbaarheid. Afhankelijk van het onderzoek en in welke discipline het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt de definitie van kwetsbaarheid bepaald. Binnen ons onderzoeksproject richten we ons op kwetsbaarheid in psychische, sociale en maatschappelijk zin. Voor de operationalisering van de term kwetsbare jeugd heeft dit geleid tot de afbakening van de doelgroep waarbij we vragenlijsten en interviews afnemen. Het gaat ons om jongeren die een vorm van formele steun (hebben) ontvangen.

Ook verdiepen we ons in de tegenhanger van kwetsbaarheid: veerkracht. De resultaten hiervan worden 13 december a.s. gepresenteerd tijdens het symposium ‘De waarde van veerkracht’. Tevens verschijnt binnenkort een artikel dat naar aanleiding van het literatuuronderzoek is geschreven. We zullen dat te zijner tijd verspreiden.

Vertrekkend vanuit het vooronderzoek Jongeren & Wijkteams houden we daarnaast op lokaal niveau relevante ontwikkelingen bij ten aanzien van (knelpunten in) de lokale ondersteuning aan jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Het gaat hierbij onder andere om rapporten van OBI, Elke Jongere Telt en de Kinderombudsman. Binnen het programma Elke Jongere Telt zien we veel aandacht voor risicojongeren die de overgang maken van 18- naar 18+. We volgen de ontwikkelingen en onderzoeksresultaten dan ook met veel interesse om te zien wat we daarvan kunnen leren.

Beschrijven van onderzoeksprocedures

Alle onderzoeksprocedures worden op dit moment door het team in Amsterdam uitgewerkt en beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procedures voor de selectie en werving van respondenten, het afnemen van de vragenlijsten en de interviews en de opslag en verwerking van alle antwoorden van de respondenten. Er wordt hier veel aandacht aan besteed, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we binnen het onderzoek te werk gaan en de resultaten op betrouwbare wijze worden verzameld. De beschreven procedures dienen hierbij als naslagdocumenten en als waarborg dat het onderzoek door alle onderzoekers in de drie steden op dezelfde manier uitgevoerd wordt. Ook houden we in onze procedures rekening met de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor ons betekent dit dat we alle jongeren goed moeten informeren over wat we met hun gegevens doen en hen hiervoor toestemming vragen.

Planning voor het komende half jaar

Eind 2018 – Werven van jongeren / Afname vragenlijsten en interviews bij 16,5 – 18 jarige jongeren (eerste leeftijdsfase) / Verwerken eerste interviews

Voorjaar 2019 – Analyse en eerste resultaten (eerste leeftijdsfase) / Werkveldbijeenkomst 17 januari 2019 / Verder met werven van jongeren / Start afname vragenlijsten en interviews bij 18 – 19 jarige jongeren (tweede leeftijdsfase) / Interviews met professionals / Uitwerken interviews