Onderzoeksteam

De kern van de onderzoeksgroep bestaat uit onderzoekers van drie lectoraten van Hogeschool Inholland die samen de onderzoeksgroep Empowerment en Vakmanschap vormen. Ze zijn verbonden aan en werken samen met acht hbo-opleidingen (Social Work en Pedagogiek) in de drie regio’s waar het onderzoek wordt uitgevoerd.