Kijk niet te ver vooruit met kwetsbare jongeren

‘Toekomstgericht werken’ is het nieuwe credo in de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De aanpak biedt mooie aanknopingspunten, maar voor veel jongeren zit de uitdaging vooral in weten wat ze nú nodig hebben of moeten doen om dit te realiseren.

In dit artikel wordt beargumenteerd dat toekomstgericht werken op enkele punten mist wat kwetsbare jongeren in overgang naar volwassenheid nodig hebben: iemand die samen met de jongere bekijkt welke stappen nu gezet moeten worden en die hen daarbij in praktische zin ondersteunt.

Het artikel is geschreven door OJOV-onderzoekers Marte Wiersma en Roel van Goor (Lectoraat Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland) en gebaseerd op gesprekken met Amsterdamse jongeren  tussen 16 en 23 jaar. Lees het volledige opinieartikel hier.