Jongeren in overgang naar volwassenheid centraal

Een pleidooi voor een relationeel opvoedperspectief op professionele ondersteuning

De ambitie is jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal te stellen. Hoe het komt dat jongeren in het verleden niet centraal stonden, waarom dit juist voor jongeren problematisch is, wat is er nodig om jongeren centraal te zetten en in hoeverre dragen actuele initiatieven daaraan bij? Deze vragen staan centraal in dit pleidooi. Om tot een antwoord te komen op is gebruikt gemaakt van literatuuronderzoek en empirisch materiaal dat onder andere is verzameld in het kader van OJOV.

Het hoofdstuk is onderdeel van de bundel De mens centraal, geen probleem? (red. Thomas Kampen) en te raadplegen via deze link.

Boek: De mens centraal
Hoofdstuk: 3. Jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal
Auteur: R. van Goor en M. Wiersma
Jaar: 2019
Pagina’s: pagina 69 t/m 90