Bejegening jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals

Wat kunnen professionals in de begeleiding van jongeren 16-23 jaar doen om de kans op een goed contact en een werkzame werkrelatie te bevorderen?

Deze vraag is in het voorjaar van 2019 beantwoord door Marte Wiersma en Roel van Goor (Lectoraat Jeugd en Samenleving). Het onderzoek is gefinancierd vanuit KeTJA.

Om tot een antwoord te komen op de vraag is een literatuurverkenning uitgevoerd, daarnaast is gebruik gemaakt van empirisch materiaal dat onder andere is verzameld in het kader van OJOV. Aanvullend zijn jongeren en jeugdprofessionals uit het mbo in Amsterdam geraadpleegd om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag wat er nodig is voor een goede bejegening van jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar in de professionele jeugdhulpverlening.

Klik hier voor het volledige rapport Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals – Theorie en praktijk en hier voor de samenvatting.

Ontwikkeling leermodule

In samenspraak met het MBO-Jeugdteam Amsterdam is een leermodule ontwikkeld die erop gericht is om goede bejegening structureel onderdeel te maken van het dagelijkse handelen van jeugdprofessionals. De materialen zijn zo vormgegeven dat de leermodule zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen organisaties waarin gewerkt wordt met oudere jeugd. De module is hier te vinden.