Startconferentie onderzoek Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid

Stem van jongeren centraal

Op 1 februari jl. is de startbijeenkomst met alle partners uit de drie steden gehouden bij Hogeschool Inholland Amsterdam. De opkomst was goed, vanuit verschillende organisaties (gemeente, onderwijs en hulpverlening) waren zo’n 80 mensen aanwezig. Onderzoeksleiders Roel van Goor en Harrie Jonkman (Verwey-Jonker Instituut) informeerden de aanwezigen over het onderzoek, de doelen en de beoogde resultaten. Roel van Goor: “Dit onderzoek heeft als missie jongeren binnenboord te houden die al vroeg in hun volwassen leven buiten de boot dreigden te vallen.” Harrie Jonkman: “We onderzoeken hoe veerkracht zich manifesteert bij jongeren en hoe zich dat ontwikkelt, waar jongeren steun zoeken en hoe ze die ervaren en wat hen helpt bij zaken als het afronden van een opleiding, het omgaan met geld, of het vinden van een woning of werk. Dit alles bij elkaar moet concrete handvatten opleveren voor zowel beleid als voor de praktijk van de professionele ondersteuning.”

Gemeenten aan het woord

Rutger Hageraats (NJi) interviewde de vertegenwoordigers van de gemeenten. Ellie Miedema, Regisseur Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Amsterdam tijdens de startconferentie: “We hebben binnen de gemeente inmiddels 29 projecten lopen binnen dit thema en hebben hierin met heel veel partners en domeinen te maken. We moeten nu prioriteiten stellen en focussen op zes integrale actielijnen waarin we elkaars kracht beter benutten om een doorgaande lijn van hulp te kunnen bieden na 18 jaar. Onze visie is: laat kwetsbare jeugd bij problemen niet los, maar hou ze vast.” Wilma Jansen, bij het onderzoek betrokken vanuit de gemeente Rotterdam: “Het is mooi dat vooral ook de jongeren betrokken zijn bij dit onderzoek: wanneer gaat het goed met ze en wat draagt daaraan bij? Welke oplossingen werken voor hen, wat vinden ze van de hulp en ondersteuning. Ook in de preventieve sfeer heb je behoefte aan kennis waarmee je jongeren kunt versterken: waar hebben ze steun aan, hoe zet je ze in hun kracht?”

Belang van de verbinding met onderwijs

Binnen het onderzoek wordt niet alleen nauw samengewerkt met het werkveld, maar ook met de hbo-opleidingen. Jeroen de Wit, clustermanager Pedagogiek en Social Work MWD Amsterdam, benadrukt in zijn presentatie het belang van verbinding van het onderzoek met het onderwijs. Docent-onderzoeker Mark van Dijk onderstreept dit: “Door mijn deelname aan het onderzoek krijg ik als docent weer zicht op wat er echt speelt in de praktijk, net als toen ik zelf werkte als professional.” Mieke van Heerebeek, docent-expert van de opleiding Pedagogiek, vult aan: “Studenten Pedagogiek en Social Work worden betrokken bij het doen van interviews en het afnemen van vragenlijsten. Ze leren zo contact te maken met jongeren én doen daarbij onderzoekservaring op.”

Workshops

Daarnaast werd in een drietal workshops informatie opgehaald bij de werkveldpartners die ons behulpzaam zijn bij het onderzoek. Er was een workshop voor het beleid, het werkveld en het onderwijs. We hebben bij de workshops veel tips gekregen, onder andere over het soort resultaten waar behoefte aan is, het bereiken en betrekken van jongeren bij het onderzoek en de koppeling met het onderwijs. De opbrengsten van de startbijeenkomsten leverde zowel directe actiepunten op, als punten om in het achterhoofd te houden. Bij deze willen we alle aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng!