Roel van Goor

Allereerst: ik ben blij dit bijzondere onderzoeksprogramma mee uit te mogen voeren. Een mooie gelegenheid om voor langere tijd echt diepgaand inzicht te verwerven in het proces dat jongeren doorlopen in hun overgang naar volwassenheid en de ondersteuning die ze daarbij krijgen. Unieke kenmerken zijn: de brede doelgroep; de uitvoering in drie steden; de betrokkenheid van zowel gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, jeugd-GGZ, jongerenwerk en opleidingen. Als projectleider probeer ik ervoor te zorgen dat het onderzoek loopt, wordt uitgevoerd binnen de (financiële) kaders en van goede kwaliteit is. Ik ben ook onderzoeksleider van het kwalitatieve onderzoek en zal meedraaien in de uitvoering (interviews doen, vragenlijsten afnemen). Ik ben blij dat we na een half jaar voorbereidende activiteiten nu echt ‘de wei’ ingaan en gesprekken gaan voeren met degenen waar het toch om draait: de jongeren.

Associate lector Jeugd en Samenleving en overall projectleider onderzoek roel.vangoor@inholland.nl / 06-43583731

Willemijn Roorda

Ik ben Willemijn Roorda en ik werk sinds mei 2017 bij het lectoraat Jeugd en Samenleving. Binnen dit onderzoek ben ik coördinator van het onderzoek in Amsterdam. Dit betekent dat

ik de contacten met het werkveld onderhoud en daarmee zorg voor een goede afstemming tussen het onderzoek en het werkveld. Verder ondersteun in Roel bij de overall projectleiding en draag ik dus bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksmaterialen, onderzoeksprotocollen en informatiematerialen. Binnenkort starten we met de eerste afnamen van de interviews en vragenlijsten onder jongeren. Ik kijk hiernaar uit, omdat ik erg benieuwd ben te horen hoe jongeren de ondersteuning die zij krijgen ervaren. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een betere ondersteuning van jongeren in de overgang naar volwassenheid, zodat minder jongeren in de toekomst buiten de boot vallen.

Senior onderzoeker en projectcoördinator Amsterdam

willemijn.roorda@inholland.nl / 06-15279166

Marte Wiersma

Ik ben Marte Wiersma en werk sinds eind november 2017 bij het lectoraat Jeugd en Samenleving als junior onderzoeker. Voor een halve dag in de week ben ik betrokken bij een onderzoek vanuit de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) naar de maatschappelijke participatie van jeugdigen met psychische en/of gedragsproblematiek. Het grootste gedeelte van mijn tijd besteed ik aan het onderzoek Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid. Ik ben samen met Annerieke bezig met een verkenning van de wetenschappelijke literatuur en (inter)nationale onderzoeksrapportages rondom jeugd in overgang naar volwassenheid. Daarnaast werk ik aan het datamanagementplan voor de opslag van kwalitatieve data, ga ik het beheer van de persoonsgegevens van de respondenten op mij nemen en zal ik een rol spelen in de dataverzameling en analyse van het verzamelde materiaal.

Junior onderzoeker

marte.wiersma@inholland.nl / 06-11449851

Michelle Bax

Ik ben Michelle Bax en ik werk al enige tijd voor de lectoraten Jeugd en Samenleving (voorheen Leefwerelden van Jeugd) en Dynamiek van de Stad. Vanaf vorig jaar september ben ik betrokken bij het project Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid. Tot nu toe met name een voorbereidende fase, maar erg belangrijk zodat er een goede basis wordt neergezet voor een goede verdere verloop van het project. Binnen dit onderzoek werk ik achter de schermen aan de projectadministratie en ondersteun ik Roel en de onderzoekers bij veel van hun werkzaamheden. Binnenkort starten de eerste interviews met jongeren; een volgende fase waarin het project ook echt gaat ‘leven’.

Managementassistent

michelle.bax@inholland.nl / 088-4664290