Privacy

Wij hebben veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden door ons uiterst zorgvuldig verwerkt conform de privacywetgeving. In dit privacy statement kun je lezen met welk doeleinde wij jouw persoonsgegevens verwerken en hoe wij dit doen.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief en/of het aanmeldformulier voor deelname aan het onderzoek op deze website worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:

  • Jouw (voor –en/of achter) naam;
  • Jouw woonplaats;
  • Jouw telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Jouw geboortedatum.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Om je op de hoogte te stellen van onze nieuwsberichten;
  • Om je te informeren en uit te nodigen voor evenementen;
  • Om met je in contact te komen voor deelname aan het onderzoek.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

  • Intern: een select aantal onderzoekers heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze onderzoekers hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarmee zij verklaren dat ze zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.
  • Extern: eventueel partij die onze website host?

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zijn verplicht je persoonsgegevens gedurende de looptijd van het onderzoek Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid geheim te houden en na gebruik te vernietigen. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld of verwerkt door derden.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Na afloop van het onderzoeksproject Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid worden jouw persoonsgegevens verwijdert.

Recht op inzage, correctie en verzet

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je dat we jouw persoonsgegevens per direct verwijderen, neem dan contact met ons op via ojov.amsterdam@inholland.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van Hogeschool InHolland en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement regelmatig aanpassen en raden je daarom aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 8 november 2018.

Vragen, feedback en klachten

Heb je een vraag of een klacht over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of je wil een verzoek indienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene? Neem dan contact op met de FG van Hogeschool InHolland via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Hogeschool Inholland is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Inholland in overeenstemming is met de privacywetgeving Wbp en AVG.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.